CHOOSE YOUR COUNTRY

Limited

Black Sheep Cycling Limited

We Do Things Differently.

매 시즌 마다 특별한 주제, 느낌, 방향성이 있습니다. 고품질 의류에 스타일, 퍼포먼스, 기능을 입힌 의류로 블랙쉽이 지속적으로 연구하고 있습니다.
Product Size Guide


남성 사이즈


XXS XS S M L XL XXL
신장 (cm) 157 – 165 165 – 177 175 – 183 182 – 187 182 – 192 185 – 197 190 – 205
가슴둘레 (cm) 82 – 92 86 – 92 92 – 98 98 – 104 104 – 110 108 – 110 108 – 120
허리 (cm) 68 – 74 74 – 80 80 – 86 86 – 94 94 – 102 97 – 110 103 – 115
체중 (kg) 50 – 59 55 – 64 64 – 75 71 – 80 79 – 91 89 – 102 95 – 110

여성 사이즈


XXS XS S M L XL
신장 (cm) 140 – 155 150 – 165 160 – 170 165 – 175 170 – 180 175 – 185
가슴둘레 (cm) 65 – 75 75 – 85 85 – 95 90 – 98 94 – 100 100 – 106
허리 (cm) 45 – 55 55 – 65 64 – 75 74 – 80 80 – 86 86 – 94
체중 (kg) 40 – 50 45 – 55 50 – 63 57 – 68 64 – 75 71 – 85

Booties Sizing


XS S M L
EU Shoe Size 39 – 41 40 – 43 42-44 43 – 46
US Shoe Size 6 – 8 8 – 10 9 – 11 10 – 12
AU Shoe Size 5 – 7 7 – 9 8 – 10 9 – 12
UK Shoe Size 5 – 7 7 – 9 8 – 10 9 – 12